december 2020 - VV Actief | Eelde

Corona update 14-12-20

  • Gepubliceerd in Nieuws

Corona up-date: 14 december 2020

Naar aanleiding van de toespraak van premier Rutte het volgende:

De jeugd
De jeugd mag in principe trainen. Echter wij hebben een winterstop ingelast, zoals hieronder is aangegeven.
Voor de onderbouw Jeugd (JO7 t/m JO12) is deze voetbalpauze van donderdag 17 december t/m zondag 10 januari.
Voor de bovenbouw Jeugd (JO13 t/m JO19) wordt de voetbalpauze zelf door de trainers met hun teams vastgesteld & gecommuniceerd.
Voor de mini's eindigt de najaarsreeks op woensdag 16 december. Een nieuwe minireeks zal in het voorjaar van 2021 weer gaan starten.

Senioren
Er mág worden getraind met maximaal 2 personen tegelijkertijd. De trainer bepaalt of er getraind wordt. De trainer heeft immers toegang tot het terrein en de materialen. Tevens is de trainer verantwoordelijk voor het handhaven van de Corona maatregelen. Denk hierbij ook aan samenscholing buiten de velden, zoals genoemd in de toespraak van onze premier.

Wij wensen iedereen heel veel sterkte de aankomende tijd!

Mochten jullie vragen hebben, dan kunnen jullie contact opnemen met onze corona coördinatoren Niek de Nekker en Josefien Stenvers.

Lees meer...

Spelregels Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe

  • Gepubliceerd in Nieuws


Het Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe:
Bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar woonachtig in de gemeente Tynaarlo, die vanwege financiële redenen geen lid kunnen worden van een vereniging.

Een aanvraag loopt gelijk met een schooljaar/verenigingsjaar. 
Iedere aanvraag eindigt op 30 juni. 
Vanaf 1 mei kan er voor het nieuwe schooljaar (periode 1 juli tot en met 30 juni) een nieuwe aanvraag worden gedaan.
Het is mogelijk om op een ander tijdstip in te stromen.

De aanvragen die nu ingediend worden eindigen dus op 30 juni 2021. 
U kunt vanaf 1 mei een nieuwe aanvraag indienen voor het volgende schooljaar. 
De aanvraag die vanaf 1 mei kan worden ingediend is voor een volledig jaar dus ook voor maximaal EUR 225,00 (sport) of EUR 425,00 (cultuur).

Bijdrage
De hulp wordt verstrekt om jongeren uit gezinnen met een minimum inkomen, deel te kunnen laten nemen aan sport en/of culturele activiteiten; het gezinsinkomen bedraagt maximaal 120 % van het wettelijk sociaal minimum. Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen. Ieder jaar kan er opnieuw een aanvraag worden gedaan indien de financiële omstandigheden van de ouders/verzorgers dit noodzakelijk maakt.

Uitzondering
Als ouders wel inkomen hebben maar desondanks het sporten of de culturele activiteit van hun kind niet kunnen betalen, kan de intermediair in de financiële motivatie aangeven waarom de ouders toch een beroep op het fonds doen. (schuldsanering etc.)

Intermediair
Een beroep op het fonds kan worden gedaan door een geregistreerde intermediair. Iedere professional, werkzaam in het onderwijs, hulpverlening of gezondheidszorg is een potentiële intermediair. bijvoorbeeld de leerkracht, de schoolarts, de jeugdhulpverlener of de maatschappelijk werker van een welzijnsinstelling of gezondheidsorganisatie.

Aanvraagprocedure
De aanvraag kan uitsluitend door een intermediair via de website worden gedaan. De intermediair dient de aanvraag te motiveren d.m.v. het geven van korte informatie over de financiële situatie van de ouder/verzorgers. Voor een sport activiteit bedraagt de bijdrage maximaal € 225,00 per jaar, voor een culturele activiteit is dat maximaal € 425,00. De aanvraag loopt van 01-juli tot 30-juni. Het is daarnaast mogelijk om op een ander tijdstip in te stromen.

Uitbetaling
Het fonds keert rechtstreeks uit aan de vereniging. Indien er naast de contributie nog ruimte is in het budget kan er een waardebon worden aangevraagd voor kleding of attributen. De winkelier kan deze waardebon bij het fonds declareren.De intermediair ziet er op toe dat de jongere daadwerkelijk en voor minimaal 1 jaar deelneemt aan de activiteiten van de vereniging waarvoor het geld beschikbaar is gesteld. Hij/zij verstrekt minimaal 1 x per half jaar een overzicht van de stand van zaken aan het fonds.

Meer informatie of vragen
Mocht u vragen hebben over het gebruik van het Jeugdsportfonds dan kun u ook contact opnemen onze ledenadministratie. De ledenadministratie is te bereiken via .

Lees meer...

Post van Sinterklaas

  • Gepubliceerd in Nieuws

Dag VV Actief,

Aankomende zaterdag is er bij VV Actief een Sinterklaas instuif.
Met 200 aangemelde jeugdleden een serieuze fuif.

Toch Sinterklaas een beetje vieren in deze tijden?
Dat maakt dat we samen creatief moesten uitweiden.

Op verschillende momenten over de dag,
zeggen we de jeugdleden even gedag. 

Geheel Corona proof,
Zijn jonge pieten ‘on the move’.

In gedachten, bij een van ons, een hard gelag.
Wensen we een ieder een hele fijne dag.

Met dank aan een ieder die dit voor mij mogelijk maakt.
Jij hebt geen idee hoe mij dit raakt.

Vanuit mijn zonnige verblijf,
wens ik ieder heel veel plezier met jullie sportieve tijdverdrijf.

 

Hartelijke groet ,

Sinterklaas

Lees meer...

Locatie

Sportpark VV Actief
Burg. J.G. Legroweg 30
9761 TC EELDE
Tel: 050 - 309 18 90