Begrotingstekort en beschuldigingen

Over vorig seizoen hebben we tijdens de ALV een negatief resultaat laten zien. Met de aanwezige leden is daar ruim over gesproken en ideeën uitgewisseld.

In de tussentijd zijn we doorgegaan met ons onderzoek. Een aantal oorzaken van de afwijking wat betreft het resultaat op de kantine zijn te verklaren door:

- Prijsstijgingen:
  In korte tijd zijn de prijzen snel gestegen. waardoor de totale inkopen hoger zijn geweest en de omzet lager dan verwacht.
- Niet geregistreerde breuk:
  Vanwege de Corona-periodes moesten inkopen (voedsel) weggegooid worden en is administratief mogelijk niet vastgelegd

Vanuit het bestuur is aangegeven dat we nog niet de vinger op de oorzaken konden leggen en dat we nog op onderzoek uit zijn. We hadden voor de ALV al maatregelen bedacht en die zijn deels al in uitvoering gebracht. We brengen jullie op de hoogte van de uitkomsten zodra wij deze inzichtelijk hebben.

Momenteel worden beschuldigingen geuit naar de kantine-vrijwilligers en zelfs aan het adres van specifieke personen. Dit vinden wij als bestuur een zeer kwalijke zaak. Smaad en laster verspreiden doe je niet, schaad je personen mee en is ook nog eens strafbaar.

Het past niet in onze club om ongegronde beschuldigingen te uitten en helemaal niet wanneer je geen of beperkt informatie hebt. Dit is niet in lijn met onze kernwaarden.

Het bestuur is samen met de kantinegroep verder aan het kijken naar de oorzaken. Zodra wij meer informatie hebben zullen we dit met jullie delen.

Bestuur

E-mailadres

Locatie

Sportpark VV Actief
Burg. J.G. Legroweg 30
9761 TC EELDE
Tel: 050 - 309 18 90