Logo
Print deze pagina

Ongewenst gedrag op de accomodatie

Ongewenst gedrag op de accomodatie

Beste leden en ouders/verzorgers van (jeugd)leden,

Al een aantal keren hebben wij gecommuniceerd over vernielingen en hangjongeren bij onze accommodatie en op de velden. Hierop worden de desbetreffende personen aangesproken en gevraagd te vertrekken. Steeds vaker bereiken ons berichten dat er, bij en in onze accommodatie, wordt geblowd en andere soorten drugs worden gebruikt. Dit betreft leden, maar ook niet leden waaronder vrienden/kennissen van leden.

Als voetbalvereniging streven wij ernaar om voor iedereen, die gebruik maakt van onze accommodatie, een veilige plek te bieden. Iedereen is welkom om een balletje te trappen of om te chillen, maar dit ongewenste gedrag en gebruik wordt niet getolereerd. We zullen dit zoveel mogelijk ontmoedigen. Daartoe nemen we ook maatregelen. Er is inmiddels contact opgenomen met de gemeente met de vraag ons hierin te ondersteunen.

Wij zullen personen blijven aanspreken op hun gedrag (misdragingen) en gebruik en zullen ze verzoeken het terrein te verlaten. Waar wij dat wenselijk vinden zullen we ook in contact treden met de ouders van onze jeugdleden.

Met vriendelijke groet,
Bestuur VV Actief

© VV Actief - Alle rechten voorbehouden.