Korte samenvatting ALV mei 2021

Op 31 mei is de eerste ALV geweest waarin alleen de vooruitblik centraal staat. Naast het voltallige bestuur waren er ongeveer 20 leden aanwezig die er een interactieve bijeenkomst van hebben gemaakt, waarvoor dank!

Op de agenda stonden als belangrijkste punten de benoeming van een nieuw bestuurslid Dennis Melcherts en het toepassen van vrijwilligersvergoeding voor trainers.

De voordraccht van Dennis is aangenomen en ook het voorstel voor het vergoeden van trainers is goedgekeurd en past binnen de begroting.

·          Vrijwilligersbeleid; algemeen

In ons huishoudelijk regelement hebben wij opgenomen, dat alle leden zich minimaal voor 4 uren per seizoen inzetten om vrijwilligerstaken uit te voeren. Hierbij valt te denken aan kantine diensten, ondersteunen bij evenementen-toernooien en andere taken. Het aankomende seizoen zullen we ook de senioren inroosteren voor het uitvoeren van werkzaamheden. Natuurlijk geldt dit niet voor de leden, die zich reeds als vrijwilliger inzetten. Zoals bijvoorbeeld een commissielid, trainer of leider.

Leiders van de senioren-teams worden hierover binnenkort geïnformeerd.

Jeugdleden en ouders van jeugdleden worden op dit moment gedurende het seizoen al ingepland voor vrijwilligerstaken, zoals het fluiten van wedstrijden en het draaien van de kantine-diensten.

·          Vrijwilligersbeleid; vergoedingen trainers

Als vereniging hebben wij ons ten doel gesteld, dat teams recht hebben op een kwalitatief goede en gelijkwaardige training. Dat plezier voorop moet blijven staan en dat we elkaar helpen in de ontwikkeling die nodig is.

We vragen in toenemende mate iets van onze trainers. Zoals het bijwonen van bijeenkomsten in het kader van positief coachen. Als trainer wordt je begeleidt door een hoofdtrainer, ben je aanwezig bij wedstijden en beschikbaar voor overleggen. Ook willen we jongeren kunnen binden en boeien als trainer voor de jongere jeugd met het oog op de toekomst.

Op basis van het beleidsplan en het Jeugd Opleidingen Plan hebben wij gekeken naar de vrijwilligersvergoedingen voor de trainers.

  • Wij menen alle trainers te kunnen voorzien van een vrijwilligers vergoeding voor het geven van de trainingen. Niet voor het coachen of bijwonen van de wedstrijden als leider. Behalve wanneer je de trainer bent van een selectieteam. 
  • De TC bepaalt welk team een selectieteam is.
  • Voor het uitkeren van de vergoedingen hebben wij een staffel opgesteld, gebaseerd op leeftijd, ervaringen en opleidingen.
  • Deze dienen we zuiver en volgens de richtlijnen van de belastingdienst in te zetten.
  • Wij dienen ons ten alle tijden te beseffen dat deze vrijwilligersvergoeding gegeven kan worden volgens de richtlijnen en NIET in verhouding staat tot de werkzaamheden en tijdsbesteding.
  • Dit houdt concreet in, dat alle trainers een gesprek krijgen en de verwachtingen over en weer helder, er wordt een vrijwilligers-overeenkomst getekend en de overeenkomst zal pas in gaan, wanneer een VOG getoond kan worden.
  • Het budget van de vergoedingen, is nu verdeeld per team. Dit houdt in, dat teams budget hebben voor 1 trainer. Bij meerdere trainers, wordt de vergoeding onderling verdeeld.

Tabel 1 Indicatieve vergoedingentabel

Leeftijd

Uur tarief

Opleiding

Uur tarief

16 jaar          

2,00

> 16 jaar          

2,25

KNVB pupillen

2,50

> 18 jaar          

2,50

KNVB Pupillen of Sport en Beweging

2,75

> 21 jaar          

3,00

KNVB Pupillen of Sport en Beweging

4,00

> 21 jaar

KNVB TC3 trainer

5,00

Meer informatie zie:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/werken/werken-als-vrijwilliger/vrijwilligersvergoedingen/vrijwilligersvergoedingen

Bestuur

E-mailadres

Locatie

Sportpark VV Actief
Burg. J.G. Legroweg 30
9761 TC EELDE
Tel: 050 - 309 18 90