ALV dit jaar digitaal

Beste Leden,

Op 19 oktober a.s. is onze algemene ledenvergadering. Ieder lid heeft op 23 september jl een mail ontvangen, waarin we een uitvraag hebben gedaan of je fysiek aanwezig wilde zijn, of de voorkeur hebt voor het bijwonen van een digitale ALV.

Zojuist hebben wij besloten om deze volledig digitaal te gaan voeren, ook rekening houdend met strengere maatregelen die n de komende periode mogelijk afgekondigd kunnen worden.

Degenen die gereageerd hebben op de mail van 23 september zullen via de mail zo spoedig mogelijk verdere toelichting en informatie ontvangen.

Mocht je nu nog geen reactie hebben gegeven, maar wel graag de ALV digitaal willen bijwonen, dan willen wij je vragen te reageren op de mail van 23 september. Het is mogelijk, dat de mail in een spam-box terecht is gekomen.

Met sportieve groet,

Ger Wierenga, voorzitter

Laatst aangepast op 06 oktober 2020
Voorzitter

E-mailadres

Locatie

Sportpark VV Actief
Burg. J.G. Legroweg 30
9761 TC EELDE
Tel: 050 - 309 18 90