Ledenvergadering kiest unaniem nieuw bestuur

Ledenvergadering kiest unaniem nieuw bestuur Foto: Jan Willem van Bruggen

Zoals elk jaar is vlak na de start van het voetbalseizoen de Algemene Ledenvergadering over het afgelopen seizoen gehouden. De terugblik op het seizoen 2016-2017 gaf aan dat het een roerige is geweest, waarbij het bestuur al had aangegeven het stokje te willen overdragen. De financiën toonden nu weer zwarte cijfers, wat de afgelopen jaren wel anders is geweest. De kascommissie gaf ook dit jaar weer aan dat de boekhouding er goed uit zag en de ALV gaf decharge.

Ook waren er een aantal jubilarissen om in het zonnetje te zetten; Roelof Gorter, Wigger Koops, André Boerema vierden hun 40 jarige en Jesper Bouwman zijn 25 jarig lidmaatschap bij VV Actief. Alle jubilarissen ontvingen een onderscheiding!

De topscoorders werden ook naar voren gehaald. De statistieken worden al jaren bijgehouden door Maarten van Koeverden en hij tekende de top drie als volgt op:

  1. Bas Boerma: 38x, 
  2. Tjerkinus Wijkstra: 26x
  3. Vincent Bergstra: 24x

Tot slot van de vergadering gaf het huidige bestuur het stokje over aan zeven nieuwe bestuursleden. De ALV was unaniem akkoord met de benoeming van de leden. Vervolgens werden de aftredende bestuursleden nog ruimschoots in het zonnetje gezet door Niek de Nekker, niet alleen namens het nieuwe bestuur maar de namens de gehele vereniging. Tiemon Boerema kreeg zelfs een staande ovatie.

Aansluitend aan de ALV was er een presentatie van het nieuwe bestuur bestaande uit Ger Wierenga, Miranda Grootjans, Henk-Jan Pieters, Nicole Stegehuis, Niek de Nekker , Chris Meijering en Jan Hovenkamp. Hierbij werd duidelijk dat belangrijke speerpunten de komende tijd centraal zullen staan.

Tevens was een duidelijk uitgangspunt dat de richting van de vereniging niet bepaald wordt door het bestuur, maar door alle leden van de vereniging.

Het nieuwe bestuur gaat de komende weken aan de slag om de werkzaamheden op korte en lange termijn in kaart te brengen en waar nodig direct een inhaalslag maken.
Aangegeven is dat op 27 november een informatieavond gepland staat om de leden bij te praten. Noteer deze alvast in je agenda!

(meer foto's van de ALV staan helemaal onderaan)

Laatst aangepast op 05 oktober 2017
Bestuur

E-mailadres

Locatie

Sportpark VV Actief
Burg. J.G. Legroweg 30
9761 TC EELDE
Tel: 050 - 309 18 90