Informatieavond voor senioren 27 juni

Op maandag 27 juni was er een informatiebijeenkomst in de kantine, waarin het bestuur van VV Actief de circa 40 aanwezige seniorenleden informatie verschafte over een aantal recente ontwikkelingen.

Voorzitter Joris Brenninkmeijer heette om 20.00 uur alle aanwezigen welkom en vertelde dat hij op deze avond informatie zou geven over de stand van zaken bij het eerste selectieteam en de pilot voor een seniorenteam op zaterdag.

Een groot aantal spelers van de eerste twee seniorenselectieteams heeft aan het einde van dit seizoen besloten om hun lidmaatschap bij Actief op te zeggen. De belangrijkste redenen hiervoor waren o.a. loyaliteit met de vertrekkende hoofdtrainer, voorkeur voor zaterdagcompetitie, de kwaliteit van het huidige team en de trek naar de stad Groningen. De selectie is daardoor te klein geworden om twee seniorenselectieteams voor het komende seizoen samen te stellen. Er is derhalve besloten om het komende seizoen met slechts één selectieteam de competitie in te gaan. Met versnelde aanwas vanuit A1 bestaat de seniorenselectie voor het volgende seizoen uit circa 20 spelers.

Het bestuur heeft uit het voorgaande geleerd dat het in december al moet weten wie de hoofdtrainer voor het volgende seizoen wordt, dat de TC voor de senioren voldoende bemand moet zijn en dat er gewerkt moet worden aan het binden van de jeugd aan Actief.

Een tweede onderwerp waarover gesproken werd is het besluit om het komende seizoen een seniorenteam op zaterdag te laten spelen. In het voorjaar van 2016 heeft het huidige A2-team aan de coördinator van de A-teams verzocht om als team over te gaan naar de senioren en bij voorkeur naar de zaterdagcompetitie. Wanneer deze twee verlangens niet konden worden gehonoreerd zouden de betrokken A2-spelers hun lidmaatschap opzeggen.

Het bestuur heeft alle voor en tegens tegen elkaar afgewogen en uiteindelijk besloten om het A2-team als een pilot voor de zaterdagcompetitie bij de KNVB aan te melden. De aanwezigen uiten veel kritiek op dit besluit. Er werd zorg uitgesproken of dit past bij Actief en er werd op gewezen dat zaterdagvoetbal niet ten koste moet gaan van de zondag. De opmerkingen en discussie worden meegenomen bij het vormgeven en evalueren van de pilot. Het Bestuur vindt het belangrijk dat er vooraf goede afspraken worden gemaakt en dat er periodiek geëvalueerd wordt. Op basis hiervan zal besloten worden of deze verandering past binnen de vereniging of dat het beter is er mee te stoppen.

Aan het eind van de avond stelde de nieuwe hoofdtrainer Marco Sanders zich voor aan de aanwezigen en vertelde dat hij en zijn selectie erg veel zin en ambitie hebben om er een mooi en sportief seizoen van te maken.

Om 21.00 uur sloot de voorzitter de bijeenkomst.

Laatst aangepast op 18 november 2016
Media & Communicatie

E-mailadres

Locatie

Sportpark VV Actief
Burg. J.G. Legroweg 30
9761 TC EELDE
Tel: 050 - 309 18 90