Gedragsregels

Gedragsregels van een Fair Play vereniging, binnen én buiten het veld!

Om het voor iedereen bij vv Actief -zowel binnen als buiten het veld- prettig te houden, moeten we ons houden aan een aantal gedragsregels. Hierop moeten we elkaar aanspreken als dat nodig is. Bestuurs- en commissieleden, ouders, leiders en trainers hebben in deze vanzelfsprekend een voorbeeldfunctie, maar voor een Fair Play  vereniging hebben we iedereen nodig en is iedereen verantwoordelijk!

Fair Play = fatsoenlijk en sportief, binnen én buiten het veld!

En dat betekent:

 • We schreeuwen en schelden niet. Coachen en aanmoedigen is goed, maar schreeuwen en beledigende taal voegen niets toe.
 • We zijn niet handtastelijk.
 • We zoeken of veroorzaken geen opstootjes en ruzies.
 • We discrimineren niet.
 • We laten het coachen van spelers over aan  trainers en leiders.
 • We zijn gastvrij en gedragen ons als gast.
 • We zetten onze fiets in het fietsenrek en onze voetbaltas in het tassenrek.
 • We parkeren onze auto in de aangegeven vakken op de parkeerplaats.
 • We blijven van de eigendommen van een ander af.
 • We plegen geen vernielingen.
 • We stelen niet..
 • We melden schade direct aan onze leider/trainer of aan een bestuurslid.
 • We houden onze omgeving schoon.
 • We maken de kleedkamer na afloop schoon.
 • We doen afval in de afvalbakken.
 • We ruimen na elke training gezamenlijk het materiaal op en laten dit niet over aan de trainer.
 • We slaan onze voetbalschoenen niet uit tegen de muren.
 • We gaan niet op voetbaldoellen/-doeltjes zitten of liggen.
 • We trappen niet met ballen in de (gang van de) kleedkamers
 • We houden ons aan de KNVB voetbalspelregels.
 • We accepteren iedere beslissing van de scheidsrechter en zijn/haar assistenten.
 • We gaan in en buiten het veld fatsoenlijk en sportief met onze medespelers en tegenstander om.
 • We geven de scheidsrechter en zijn/haar assistenten na afloop van de wedstrijd een hand en bedanken hen voor het begeleiden van de wedstrijd.
 • We geven onze tegenstander na afloop van de wedstrijd een hand en feliciteren hem/haar met een eventuele overwinning.
 • We zorgen ervoor dat we er verzorgd uitzien. Dit betekent o.a. de kousen omhoog en het shirt bij de broek in.
 • We dragen tijdens trainingen en wedstrijden scheenbeschermers.
 • We dragen geen horloges, kettingen en oorbellen tijdens de wedstrijden en trainingen. Zijn bijv. oorbellen niet uit te doen, plak deze dan af!
 • We douchen na de trainingen (in ieder geval vanaf de D) en wedstrijden, bij Actief.
 • We zorgen voor gepaste kleding voor alle tijden van het jaar. Ga beneden de 10°C niet met een korte broek trainen. Omdat je niet constant in beweging bent koelen de spieren dan veel te snel af!
 • We nuttigen geen alcohol als we daar nog niet de leeftijd voor hebben en anders nuttigen we alleen alcohol in de kantine of op het daarvoor bestemde terras.
 • We gebruiken geen drugs.

Sancties

Als bovenstaande gedragsregels nageleefd worden, is er helemaal niets aan de hand. Wanneer er wel overtredingen van de bovengenoemde gedragsregels worden waargenomen dan kunnen die leiden tot sancties door het bestuur of de jeugdcommissie van Actief. Afhankelijk van de overtreding,  worden door het bestuur of de jeugdcommissie passende maatregelen genomen. Je dupeert dan niet alleen jezelf, maar vooral ook anderen.

Boetes en sancties door de KNVB

De KNVB is sinds het seizoen 2006-2007 bezig om misdraging in en rond het veld te weren. De sancties aan spelers, die de KNVB oplegt, worden elk jaar zwaarder omdat de misdragingen in en rond het veld ook steeds heftiger worden. De KNVB gaat daarnaast ook hogere collectieve boetes opleggen aan het gehele team. De door de KNVB opgelgde geldboetes worden verhaald op degene(n) die zich schuldig hebben gemaakt aan ontoelaatbaar gedrag. Overtredingen welke bestraft worden met een gele- en/of rode kaart worden doorbelast aan de betreffende speler(s). Wordt er, in genoemde gevallen, niet voldaan aan de betaling(en) dan kan er een speelverbod worden opgelegd en/of kan er geen overschrijving plaats vinden naar een andere vereniging.

Boetes en sancties vv Actief

Naast de sancties van de KNVB kunnen ook boetes en sancties door vv Actief opgelegd worden. Wanneer er sprake is van herhaaldelijk en/of ernstige overtreding van bovenstaande gedragsregels dan oordeelt het bestuur of de jeugdcommissie, met de beschikbare informatie, over de boetes en/of sancties. Het bestuur of de jeugdcommissie bespreekt elk voorval met de desbetreffende speler of het desbetreffende team voordat er een boete of sanctie volgt. Ouders/verzorgers worden mondeling en zonnodig schriftelijk geïnformeerd over het (wan)gedrag van hun kind of kinderen, met de daaruit vloeiende boete en/of sanctie.

Bij drugsgebruik, alcoholisme, diefstal, vandalisme en fysiek geweld wordt aangifte gedaan bij de politie en wordt de betreffende speler, spelers of team onmiddelijk geschorst wat uiteindelijk kan leiden tot royering als lid van vv Actief. Ook de KNVB zal ingelicht worden, wat ook weer kan leiden tot een boete en/of sanctie.

Wordt er, in genoemde gevallen, niet voldaan aan de betaling(en), dan kan er een speelverbod worden opgelegd en/of kan er geen overschrijving plaats vinden naar een andere vereniging. Wanneer een speler of spelers toch gaan voetballen tijdens een opgelegde schorsing dan kan hij/zij ook uitgesloten worden van het volgen van trainingen.

Tot slot

Deze gedragsregels zijn slechts een basis. We verwachten van onze  leden van dat ze hun gezonde verstand gebruiken. In voorkomende gevallen die niet in deze regels zijn opgenomen, doet het bestuur een uitspraak. Gedraag je volgens de gedragsregels op ons sportpark en toon daarmee fatsoen en sportiviteit, want u bent het visitekaartje van Actief!

Heeft u naar aanleiding van de gedragsregels nog vragen, stel deze dan aan het bestuur, de leden van de jeugdcommissie of aan de trainer/leider van uw team. Ventileer eventuele vragen niet aan de bar of langs het veld. De genoemde personen zijn altijd bereid uw vraag aan te horen en, voor zover mogelijk, (direct) te beantwoorden.

Laatst aangepast op 22 maart 2022
Bestuur

E-mailadres

Locatie

Sportpark VV Actief
Burg. J.G. Legroweg 30
9761 TC EELDE
Tel: 050 - 309 18 90