Waarschuwing
  • JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 856 niet laden
  • JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 842 niet laden

Bestuurslid van Dienst Senioren

Taken bestuurslid van dienst senioren

A. Voor de zondagmorgen 

1. Tijdig openen van de kantine en eventueel koffie zetten.

2. Openen van de benodigde kleedkamers

3. Speelklaar (laten) maken van de velden (doelnetten naar beneden en hoekvlaggen plaatsen)

4. Ontvangst van bezoekende verenigingen + aanwijzen kleedkamer

5. Ontvangst van de scheidsrechters + aanwijzen kleedkamer

6. Indien een aangewezen scheidsrechter niet komt opdagen, moet in overleg met de

    bezoekers gezocht worden naar een alternatief. Het resultaat (wel of geen vervangende

    scheidsrechter beschikbaar) moet direct gemeld aan de KNVB, 06 - 53752504           

7. Toezicht houden op het correct invullen van de wedstrijdformulieren

8. Verzorging van de thee voor de elftallen in de rust

9. Verzorging van thee / koffie / fris voor de scheidsrechters in de rust

10. Toezicht houden op de ordedienst m.b.t. het netjes achter laten van de kleedkamers.

11. Na de laatste wedstrijd de hoekvlaggen verzamelen

12. Afsluiting van de kleedkamers

 

B. Voor de zondagmiddag

1. Ontvangst van bezoekende vereniging + aanwijzen kleedkamer

2. Ontvangst van de scheidsrechter + aanwijzen kleedkamer

3. Indien een aangewezen scheidsrechter niet komt opdagen, moet in overleg met de

    bezoekers gezocht worden naar een alternatief. Het resultaat (wel of geen vervangende

    scheidsrechter beschikbaar) moet direct gemeld aan de KNVB, 06 - 53752504           

4. Welkomstwoord en bekendmaken / omroepen van de opstellingen

5. Ontvangst van de pers

6. Afwikkelen kaartverkoop

7. Verzorging van de thee voor de elftallen in de rust

8. Verzorging van thee / koffie / fris voor de scheidsrechters in de rust

9. Verzorging functionarissen bezoekers + pers tijdens de rust

10. Tijdens de rust de prijzen voor de verloting kenbaar maken

11. Tijdens de rust de overige ruststanden omroepen

12. Verzorgen fris voor beide elftallen na de wedstrijd

13. Verzorging scheidsrechter + functionarissen bezoekers + pers na de wedstrijd

14. Toezicht houden op de ordedienst m.b.t. het netjes achter laten van de kleedkamers.

15. Na de laatste wedstrijd de hoekvlaggen verzamelen

16. Afsluiting van de kleedkamers

 

NB de overige aanwezige bestuursleden assisteren het bestuurslid van dienst daar waar mogelijk

Afgelastingen 

A. Bij algehele afgelasting door de KNVB hoeft er geen actie ondernomen te worden

     De KNVB meldt dit op teletekst pagina 603

     De wedstrijdsecretaris zal dit zo snel mogelijk op de Actief website vermelden.

 

B.  Bij afgelasting door de consul daags voorafgaande aan de wedstrijd(en), zal deze dit

     doorgeven aan de wedstrijdsecretaris, die de volgende acties onderneemt.

      1. Vermelding op de Actief website

      2. Inlichten leiders

      3. Inlichten scheidsrechter

      4. Inlichten bestuurslid van dienst

      5. Inlichten kantinedienst

C.  Bij afgelasting door de consul op de dag van de wedstrijden licht deze het bestuurslid van

     dienst in, die daarop de volgende acties onderneemt.

      1. Inlichten leiders

      2. Inlichten scheidsrechter (minimaal 1 uur voor aanvang van de wedstrijd)

      3. Inlichten tegenstanders (minimaal 1 uur voor aanvang van de wedstrijd)

      4. Inlichten wedstrijdsecretaris

      5. Inlichten kantinedienst

      6. Bordje “Afgelasting” voor het raam van de bestuurskamer plaatsen

 

D. Bij afgelasting door de consul van de wedstrijd van Actief 1 op de dag van de wedstrijd 

     licht deze het bestuurslid van dienst in, die daarop de volgende acties onderneemt.

      1. Inlichten leiders

      2. Inlichten scheidsrechter (minimaal 2 uur voor aanvang van de wedstrijd)

      3. Inlichten tegenstander (minimaal 2 uur voor aanvang van de wedstrijd)

      4. Inlichten wedstrijdsecretaris

      5. Inlichten Marjan de Jong kantinedienst en koffieverkoop

      6. Inlichten Lammie Vrieling (kaartverkoop)

      7. Inlichten Enno van der Werff i.v.m. eventuele sponsor van de week

      8. Bordje “Afgelasting” voor het raam van de bestuurskamer plaatsen

 

E. Afgelasting als gevolg van calamiteiten.

      In geval van calamiteiten, zoals bijvoorbeeld het overlijden van lid van de vereniging,

      mag er niet zonder meer tot algehele afgelasting worden over gegaan. Hierover dient eerst

      overleg met de KNVB plaats te vinden. Dit overleg dient bij voorkeur (leidraad van de

      KNVB) te worden gevoerd door de voorzitter of de secretaris.          

     

 

 

Laatst aangepast op 01 mei 2022
TC Jeugd

E-mailadres

Locatie

Sportpark VV Actief
Burg. J.G. Legroweg 30
9761 TC EELDE
Tel: 050 - 309 18 90