Kampioenschap bij de jeugd

Pupillen

Bij de JO8, JO9 en JO10 worden er geen rangllijsten en uitslagen meer bijgehouden voor het bepalen van een kampioenschap. De nieuwe wedstrijdvormen voor pupillen zijn ontwikkeld om kinderen nog meer plezier te laten hebben tijdens het voetbal. Het afschaffen van uitslagen en ranglijsten levert hier een bijdrage aan. Uit onderzoek blijkt dat kinderen onder de tien jaar nog niet in staat zijn om weken vooruit te kijken en daarom geen echte interesse hebben in ranglijsten en standen. Het bijhouden van een competitie en toewerken naar een kampioenschap blijkt vooral van waarde en belang voor trainers, leiders en ouders. Dit kan leiden tot onnodige spanning en druk wat ten koste gaat van het spelplezier van het kind. De KNVB houdt wel de uitslagen bij om teams op het juiste niveau in te delen.

In tegenstelling tot de Onder 8, 9 en 10 pupillen worden de wedstrijden bij deze leeftijdscategorieën vanaf de JO11 geleid door een pupillenscheidsrechter. Vanaf de Onder 11 leeftijdscategorie publiceert de KNVB ook actief rangen en standen.

Regels kampioenschap

Artikel 34 uit de reglementen van de KNVB geeft aan wanneer een team kampioen is. Volgens het reglement geldt het volgende:

Artikel 34 - Rangorde in competitie, kampioenschap, promotie, degradatie
1. a. De rangorde in een competitie wordt bepaald door het aantal behaalde punten.
b. Is het puntenaantal gelijk, dan wordt, tenzij hierna of bij een door het bestuur vastgestelde promotie- en degradatieregeling anders is bepaald, de rangorde bepaald door het doelsaldo.
2. Voor een gewonnen wedstrijd krijgt het winnende elftal drie punten. Bij een gelijkspel krijgt elk elftal een punt. Voor een verloren wedstrijd krijgt het verliezende elftal geen punten.
3. Onder doelsaldo wordt verstaan het aantal doelpunten ,,voor” verminderd met het aantal doelpunten ,,tegen".
4. Voor elftallen uitkomend in competities die ingedeeld zijn in de categorie A geldt het volgende:
a. indien twee elftallen vanwege een gelijk aantal punten in aanmerking komen voor een kampioenschap, een rechtstreekse promotie of een rechtstreekse degradatie, wordt een beslissingswedstrijd gespeeld;
b. indien twee elftallen die niet voortkomen uit dezelfde poule in aanmerking komen voor rechtstreekse promotie of rechtstreekse degradatie, wordt een beslissingswedstrijd gespeeld;
c. indien meer dan twee elftallen in aanmerking komen voor een kampioenschap, een rechtstreekse promotie of rechtstreekse degradatie, stelt het desbetreffende bestuur een wedstrijdreeks vast;
d. in geval van een beslissingswedstrijd of wedstrijdreeks, stelt het desbetreffende bestuur de datum en het tijdstip van deze wedstrijd(en) vast en na overleg met de partijen het speelveld waarop wordt gespeeld.
5. Het desbetreffende bestuur kan van het hierboven in lid 4 bepaalde afwijken, tenzij het de rechtstreekse promotie in een competitie ingedeeld in de categorie A betreft.
6. a. Indien de beslissingswedstrijd zoals genoemd in lid 4 onder a of b na de reguliere speeltijd is geëindigd met een gelijke stand, wordt de wedstrijd onmiddellijk verlengd.
b. Na het verstrijken van de reguliere speeltijd wordt opnieuw geloot voor doelkeuze van de verlenging.
c. De verlenging bedraagt twee keer 15 minuten. Na 15 minuten wordt van doel gewisseld.
7. a. Is na verlenging zoals genoemd in lid 6 bij elftallen uit dezelfde poule nog geen beslissing verkregen, dan valt bij kampioenschap en/of rechtstreekse promotie de beslissing in het voordeel van het elftal met het hoogste doelsaldo van de oorspronkelijke competitie en bij rechtstreekse degradatie in het nadeel van het elftal met het laagste doelsaldo van de oorspronkelijke competitie. Is dit ook gelijk, dan valt de beslissing door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals is bepaald in lid 9.
b. Is na verlenging bij elftallen die uit verschillende poules komen nog geen beslissing verkregen, dan valt de beslissing door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals is bepaald in lid 9.
8. a. Bij een op grond van lid 4 onder c vastgestelde wedstrijdreeks, waarbij elftallen zijn betrokken uit dezelfde poule, is bij een gelijk aantal punten het doelsaldo van de oorspronkelijke competitie beslissend. Is dit ook gelijk, dan valt de beslissing door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals is bepaald in lid 9.
b. Bij een op grond van lid 4 onder c vastgestelde wedstrijdreeks, waarbij elftallen zijn betrokken uit verschillende poules, is bij een gelijk aantal punten het doelsaldo van de reeks beslissend. Is dit ook gelijk, dan valt de beslissing door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals is bepaald in lid 9 van dit artikel.
9. Indien een beslissing moet worden verkregen door het nemen van strafschoppen, dan worden deze genomen op de wijze zoals bepaald in de spelregels veldvoetbal. Ingeval tussen meer dan twee elftallen een beslissing moet worden verkregen door het nemen van strafschoppen, zullen deze worden genomen op een bij besluit van het desbetreffende bestuur te bepalen wijze.
10. Voor elftallen uitkomend in competities die ingedeeld zijn in de categorie B geldt het volgende:
a. indien twee of meer elftallen vanwege een gelijk aantal punten in aanmerking komen voor een kampioenschap, promotie of degradatie, is het doelsaldo bepalend;
b. is ook het doelsaldo gelijk, dan wordt een beslissingswedstrijd of een beslissingswedstrijdreeks gespeeld.
11. Het desbetreffende bestuur is bevoegd bijzondere eisen te stellen aan de inrichting van de speelvelden waarop beslissingswedstrijden worden gespeeld.
 

Huldiging jeugdkampioenen

De kampioenen bij de jeugd worden officieel gehuldigd tijdens de seizoensafsluiting. Dan worden de kampioenen in het zonnetje gezet en komen ze op de foto voor in de Dorpsklanken.

Andere activiteiten rondom het kampioenschap worden door de teams zelf georganiseerd. Wel mogen de F t/m C teams op kosten van Actief het kampioenschap vieren met patat met limonade. 

A en B teams die kampioen worden kunnen een geldbedrag van Actief krijgen die ze kunnen besteden aan kampioensactiviteiten.

Ook stelt Actief het zeer op prijs als het team zorgt voor een kampioensverslag met mooie foto's voor op de website.

Wanneer teams gebruik willen maken van de kantine voor kampioensactiviteiten, zoals het eten van patat, graag van te voren doorgeven via Kantinecommissie ().

Laatst aangepast op 01 mei 2022
TC Jeugd

E-mailadres

Locatie

Sportpark VV Actief
Burg. J.G. Legroweg 30
9761 TC EELDE
Tel: 050 - 309 18 90