Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon van VV Actief is Wim Smid,

tel.: 050 – 309 57 59,

email: 

 

Waarom heeft Actief een vertrouwenspersoon?

VV Actief wil nátuurlijk een veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met voetbal en zich thuis voelt binnen de vereniging. Met elkaar doen we er immers alles aan om juist zaken als ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen.

Maar stel nu dat ….

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen heeft kunnen worden. Binnen vv Actief willen wij dit graag voor zijn.

Dat is dan ook één van de redenen waarom Actief een vertrouwenspersoon heeft aangesteld. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft.

Voorkomen is beter dan genezen.

De vertrouwenspersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenspersoon van Actief?

Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen de vereniging of binnen jouw team klopt, dan ben je welkom bij de vertrouwenspersoon. De vragen die je hebt kunnen gaan over:

  • pesten en gepest worden;

  • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;

  • ‘grensoverschrijdend gedrag’: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig;

  • een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;

  • je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;

  • je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is;

  • iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;

  • het feit of je vraag bij de vertrouwenspersoon van Actief op de juiste plaats is.

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenspersoon?

Dat het in bepaalde situaties belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken of elders advies te vragen zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren!

De gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenspersoon van Actief plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar:

a. toestemming voor hebt gegeven

b. van op de hoogte bent

De activiteiten van de vertrouwenspersoon vallen onder de verantwoording van het Algemeen Bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenspersoon aan dit bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. In deze rapportage zullen geen namen genoemd worden.

Wie is de vertrouwenspersoon van vv Actief ?

Actief heeft Wim Smid bereid gevonden om op te treden als vertrouwenspersoon. Wim werkt als gezinstherapeut bij het GGZ Drenthe en is bij Actief betrokken als ouder van twee jongens die bij de E-pupillen voetballen.

Waar is de vertrouwenspersoon niet voor?

In principe is de vertrouwenspersoon er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hier om heen, die tussen Actief-leden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij een relatie is tussen activiteiten binnen Actief-verband en de betrokkene(n).

Bij twijfel: bespreek met de vertrouwenspersoon of je vraag bij haar/hem op de juiste plaats is.

De vertrouwenspersoon kan desgewenst ook als bemiddelaar optreden. Als er verdere opvang noodzakelijk is zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten Actief.

De vertrouwenspersoon is er voor iedereen, van elke leeftijd binnen Actief.

Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 - 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).

Laatst aangepast op 03 mei 2022
Bestuur

E-mailadres
Meer in deze categorie: « Verzorger Scheidsrechters »

Locatie

Sportpark VV Actief
Burg. J.G. Legroweg 30
9761 TC EELDE
Tel: 050 - 309 18 90