Bestuur

VV Actief bestaat uit diverse commissie onder de verantwoordelijk van het bestuur. Het bestuur bestaat uit diverse (ouders van) leden. Sinds 2021 wordt het bestuur gevormd door:

Vacant (voorzitter), Jan Hovenkamp (penningmeester), Miranda Speelman (secretaris), Janny Westers, Dennis Melcherts, Josefien Stenvers en Bert Bousema

Taken en verantwoordelijkheden

Zoals in de statuten vastgelegd is het bestuur belast met het besturen van de vereniging en wordt het bestuur bijgestaan door de jeugdcommissie (artikel 16 huishoudelijk reglement).
Dat betekent in de praktijk dat het bestuur verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken bij de senioren afdeling, maar daarnaast ook voor het beleid dat door Actief wordt gevoerd.

Bestuursleden

Het bestuur bestaat uit 7 bestuursleden, met ieder een eigen aandachtsgebied. Het bestuur is als volgt samengesteld:
Functie/aandachtsgebied Naam   Contact
Voorzitter Vacant  

Secretaris Miranda Speelman  

Technische Zaken Dennis Melcherts  

Penningmeester Jan Hovenkamp  

Wedstrijdzaken Bert Bousema  

Commerciële Zaken Vacant  

Jeugdzaken Janny Westers/Josefien Stenvers  

Afstemming senioren-jeugd

Voor een goede afstemming tussen jeugd en senioren is het van groot belang dat de jeugdcommissie het bestuur ook ondersteunt bij de beleidsontwikkeling. Daartoe is een nauwe samenwerking tussen onderdelen van de jeugdafdeling en senioren noodzakelijk. Zo is één Technische Commissie voor het bepalen van het technisch beleid van VV Actief.

Wat voor het technisch beleid geldt, geldt ook voor andere aandachtsgebieden binnen Actief, zoals: materialen, wedstrijdsecretariaat, kantine en penningmeester. Ook dan is een nauwe samenwerking tussen onderdelen van de jeugd en senioren noodzakelijk.

Wanneer het tussen onderdelen van de jeugd en senioren niet lukt om op 1 lijn of tot een gezamenlijke aanpak te komen, bepaalt het bestuur hoe er verder gehandeld wordt. Het bestuur blijft verantwoordelijk voor het beleid.

Verder vertegenwoordigt de jeugdcoördinator de jeugdcommissie in het bestuur en zijn bij bestuursvergaderingen ook andere jeugdcommissieleden aanwezig om een goede afstemming tussen senioren en jeugd te waarborgen.

Laatst aangepast op 03 mei 2022
Bestuur

E-mailadres
Meer in deze categorie: Jeugdzaken »

Locatie

Sportpark VV Actief
Burg. J.G. Legroweg 30
9761 TC EELDE
Tel: 050 - 309 18 90