Waarschuwing
 • JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 842 niet laden

E-mailadres:

Kantinedienst

Zoals is vastgelegd in ons Huishoudelijk reglement en uitgewerkt in de 'Regeling kantinebezetting' zijn (ouders van) leden éénmaal per jaar beschikbaar om vrijwilligerstaken uit te voeren voor Actief. Op de wedstrijddagen van de jeugd worden zij ingepland voor onder andere kantinewerkzaamheden. Hiervoor wordt een planning gemaakt, die wordt rondgestuurd via de Whatsapp leidersgroep.

De bardiensten worden ingevuld met een vaste groep vrijwilligers. Voor de woensdagavond, donderdagavond en zondag is de bezetting geregeld en op zaterdag is er een vast aanspreekpunt (de super-kantinedienst) uit dezelfde groep.

We zijn nog steeds op zoek naar mensen van 16 jaar of ouder om de groep aan te vullen en om een vaste bezetting te krijgen op zaterdag. De vaste kantine-vrijwilliger draait met enige regelmaat bardienst en ontvangt hiervoor een vrijwilligersvergoeding.

Interesse of meer informatie?  of één van de bestuurleden.

Lees meer...

Instructie kantinedienst jeugd

Opstarten kantine om 8.30

 • De SUPERkantinedienst start de kantine op;
 • De SUPERkantinedienst zet de vaatwasser aan.

Gedurende de gehele dag

 • Trays met bekers voor ranja klaarzetten voor de teams en vlak voor de pauze van de teams in de kleedkamer neerzetten (F+E 10 bekertjes met ranja en de rest 15 bekertjes); In de kantine ligt een papier waarop staat welke wedstrijden er zijn, wanneer men pauze heeft en in welke kleedkamer men zit.
 • Lege trays uit kleedkamers halen;
 • Thermoskan koffie en een thermoskan met gekookt water, melk, suiker, bekertjes en theezakjes in grote bestuurskamer voor leiders tegenpartij af en toe bijvullen;
 • Scheidsrechters mogen gratis koffie, thee of een glas of flesje drinken; voor leiders in functie is er thee en koffie in de grote bestuurskamer;
 • Kantinedienst mag zelf ook gratis koffie of thee drinken;
 • Tijdig koffie zetten, volgens instructies van de SUPER kantinedienst;
 • Tosti's en saucijzenbroodjes maken volgens instructies van Superkantinedienst;
 • Als er tijd voor is, voorraden aanvullen en kantine opruimen; let op datum: oudste producten vooraan zetten!
 • Rond 10.00 gehakballen maken. Deze liggen in de koelkast of vriezer. Als ze bevroren zijn even ontdooien in de magnetron. Zie verder instructies 'Hoe maken we onze producten klaar?'
 • Telefoon opnemen;
 • Zo nodig vaatwasser aan doen en uitruimen.

Aan het einde van de dienst

 • Kantine opruimen, bar en tafels schoonmaken;
 • Vloer vegen;
 • Ondersteunen bij het vegen van de kleedkamers;
 • Vaatwasser uit zetten en stop er uit halen;
 • Keuken opruimen (overgebleven broodjes, tosti's etc. in koeling);
 • Gehaktballen (ook warme gehaktballen) in de pan laten en in de koelkast zetten. Liefst op de bovenste tree;
 • Satésaus weggooien;
 • Snoep en chips in de kast in de keuken zetten;

Het bestuurslid van dienst sluit af en sluit de kassa af.

Lees meer...

Kantinebezetting op zaterdag

VV Actief is een vrijwilligersvereniging. Dat betekent dat vrijwel alle taken worden uitgevoerd door vrijwilligers. Om dat te kunnen waarborgen heeft VV Actief in het huishoudelijk reglement, artikel 21, opgenomen dat ieder lid (of vertegenwoordigers van jeugdleden) verplicht is minstens 1 keer per jaar vrijwilligerswerk te doen. 

Ook op het aanmeldingsmeldingsformulier tekenen ouders/verzorgers van jeugdleden onder de 16 jaar en leden vanaf 16 jaar ervoor dat zij minimaal 1 keer per seizoen (3 uur) (en per lid) beschikbaar moeten zijn voor het verrichten van diverse werkzaamheden. Dit betreft meestal het meedraaien in een kantinedienst op zaterdag.

Aan het begin van elk seizoen wordt het kantinerooster via de leiders naar de (ouders/verzorgers van) leden gestuurd en op de website geplaatst bij het wedstrijdprogramma. In de week voorafgaand aan de zaterdag krijgen de (ouders/verzorgers van) leden die voor die betreffende zaterdag staan ingeroosterd een herinneringsmail voor de kantinedienst. 

Tijdens de ALV van 14 juni 2010 is, ten aanzien van de kantinediensten op zaterdag, het volgende besloten:

 1. Er wordt op de zaterdag gedurende 3 blokken een kantinedienst gedraaid, namelijk van: 8.30-11.30, van 11.30-14.30 en van 14.30 tot 17.30. In elk blok worden 4 mensen ingeroosterd (dus 12 mensen per zaterdag).
 2. Het kantinedienstrooster wordt aan het begin van elk bekend gemaakt via mail en op de website. Leden en ouders/verzorgers van leden onder de 16 jaar zijn er zelf voor verantwoordelijk om na te gaan wanneer ze kantinedienst hebben.
 3. Alle ouders die geen leider, trainer, gastheer, gastvrouw of commissielid zijn, worden in principe per kind minimaal 1 keer per seizoen ingeroosterd. Als blijkt dat er dan te weinig ouders beschikbaar zijn, kan het voorkomen dat nogmaals een beroep op deze ouders wordt gedaan.
 4. Als je niet kunt op de dag en/of tijdstip waarop je staat ingeroosterd, moet je in eerste instantie zelf voor vervanging zorgen en/of ruilen met iemand anders. Mailadressen en telefoonnummers zijn op te vragen via de mail .
 5. Als je zonder geldige opgaaf van redenen niet aanwezig bent als je staat ingeroosterd, wordt een boete van € 50,-- in rekening gebracht. Dit wordt via een automatische incasso geïncasseerd. Tevens word je dan opnieuw ingedeeld voor een kantinedienst.
 6. Kom je bij een, opnieuw ingedeelde kantinedienst, weer niet opdagen, word je, als je 16 jaar of ouder bent, per direct geschorst totdat de kantinedienst is vervuld. Dit geldt ook voor een jeugdlid jonger dan 16 jaar waarvan de ouders/verzorgers niet komen bij herhaalde inroostering.
 7. In uitzonderlijke gevallen kan de jeugdcommissie besluiten een ouder toe te staan geen kantinedienst te draaien. Ook kan het voorkomen dat het plotseling niet mogelijk wordt om een kantinedienst te draaien. Dan besluit de jeugdcommissie of er wel of niet een boete in rekening wordt gebracht. Het moet dan wel overduidelijk zijn dat het absoluut onmogelijk was de kantinedienst te draaien en vervanging te zoeken.
 8. De superkantinedienst zal aan de gastheer of -vrouw doorgeven welke (ouders van) jeugdleden niet zijn geweest voor het vervullen van de kantinedienst. De gastheer of -vrouw geeft dit door aan de voorzitter van de jeugdcommissie en de kantinecoördinator.

 

 

Lees meer...

Kantineregels VV Actief

 1. Er wordt altijd direct afgerekend.
 2. Er mogen geen volwassenen en kinderen achter de bar komen anders dan de mensen die staan ingeroosterd op dat betreffende moment.
 3. Leiders en trainers kunnen koffie of thee krijgen in de kleine bestuurskamer voorafgaand aan, in de rust en/of na afloop van de wedstrijd van hun team.
 4. Bestuursleden van dienst en kantinemedewerkers kunnen koffie of thee krijgen in de kleine bestuurskamer.
 5. Superkantinediensten en bestuursleden van dienst die een dienst draaien van 5 uur of langer mogen ook nog een andere consumptie en iets te eten nemen.
 6. Volwassen scheidsrechters krijgen op kosten van Actief koffie of thee en kunnen in de pauze of na afloop van de wedstrijd nog een andere consumptie krijgen, zoals een flesje drinken. Jeugdscheidsrechters krijgen van het bestuurslid van dienst een consumptiemunt waarmee ze in de kantine drinken naar keuze kunnen halen.
 7. Er wordt geen alcohol verkocht aan jeugd onder de 18 jaar. Op speeldagen van de jeugd wordt er geen alcohol geschonken.
 8. Volgens de regels van de KNVB mogen er geen alcoholische dranken buiten de kantine genuttigd worden (wel op een afgeschermd terras).
 9. Volgens de regels van de KNVB mag er geen glas (glazen flesjes en glazen) buiten de kantine aanwezig zijn (ook niet op een afgeschermd terras).
 10. Er mag op het terras alleen wat worden genuttigd als met schermen o.i.d. wordt aangegeven waar de begrenzingen van het terras zijn.
 11. Bij meningsverschillen of onduidelijkheden beslist het bestuurslid van dienst wat er gaat gebeuren. Ook is het bestuurslid van dienst bevoegd om bezoekers van de kantine, zoals scheidsrechters van de KNVB, consumpties aan te bieden.
Lees meer...
Abonneren op deze RSS feed

Locatie

Sportpark VV Actief
Burg. J.G. Legroweg 30
9761 TC EELDE
Tel: 050 - 309 18 90