Beleid teamsamenstelling jeugd

Beleid teamsamenstelling jeugd VV Actief

Werkwijze en verantwoordelijkheden

De Technische commissie (TC) geeft uitvoering aan het beleid omtrent de samenstelling van de jeugdteams. De TC heeft overleg met trainers/leiders en is actief in het Technisch Overleg (TO). In dit TO wordt overleg gevoerd voor een optimale teamsamenstelling en doorstroming van de jeugd naar de senioren. De indeling van de jeugdteams valt onder de verantwoordelijkheid van de TC wordt uitgevoerd door de leeftijdscoördinatoren (LC). Eindverantwoordelijk is de Hoofd Jeugd TC.

Driemaal per seizoen wordt er door de TC een indelingsavond georganiseerd. Op die indelingsavonden worden de spelers door de trainers/leiders besproken.

Uitgangspunten

 • Spelers krijgen de mogelijkheid zich te ontwikkelen waarbij geprobeerd wordt recht te doen aan de talenten en wensen van iedere individuele speler.
 • De leeftijdsgrenzen zoals deze door de KNVB vastgesteld zijn, zijn leidend bij de indeling per leeftijdscategorie. In uitzonderlijke gevallen kan er dispensatie aangevraagd worden waarbij de regels van de KNVB gehanteerd worden. Of is in uitzonderlijke gevallen is vervroegde overgang mogelijk. Dit kan alleen in overleg met betrokken speler, de ouder(s) en de TC.
 • Alle teams worden samengesteld aan de hand van de indelingscriteria jeugdteams.

Leerdoelen

De teamindeling gebeurt op basis van de mate waarin de spelers de voetbalhandelingen uitvoeren. Binnen het leeftijdsspecifiek doel van het huidige seizoen en de potentie om het komende leeftijdsspecifieke leerdoel uit te kunnen voeren wordt dit beoordeeld. De leerdoelen per leeftijdscategorie zijn:

Leerdoel voor O7

Leren beheersen van de bal (baas over de bal) om voetbalsituaties te beheersen binnen het kennismaken van het voetballen.

Leerdoel voor O8 en O9

Leren om doelgericht te handelen om voetbalsituaties te beheersen.

Leerdoel O10 en O11

Leren om samen te spelen met teamgenoten om voetbalsituaties te beheersen.

Leerdoel O12 en O13

Spelers gaan nu leren een basistaak uit te voeren binnen een elftal. Hierbij zal meer gericht worden op de voetbalhandelingen van de speelwijze.  

Leerdoel O15

Spelers leren nu vanuit dezelfde basistaken meer gericht te zijn op de basistaken binnen de teamsamenstelling.

Leerdoel O17

Spelers leren nu binnen het team als team te spelen.

Leerdoel O19

De spelers leren om nog meer van elkaars kwaliteiten gebruik te maken. Ook is het inspelen op de tegenstander, om daarmee als team zo hoog mogelijk op de ranglijst te eindigen, een leerdoel. Het trainen met de wil om te winnen, is daarnaast een belangrijk onderdeel.

Indelingscriteria jeugdteams

 1. Kwaliteit (vaardigheid uitvoering huidig leerdoel en de potentie het volgende leerdoel te bereiken)
 2. Gedrag (sociale vaardigheden/disciplines/mentaliteit/aanwezigheid)
 3. Leeftijd
 4. Sociaal emotionele leeftijd
 5. Kwantiteit (aantal spelers beschikbaar binnen een leeftijdscategorie)
 6. Vriendjes en het moment van aanmelden
 7. De verdeling in het team voor wat betreft de posities in het veld (vanaf JO15)

Vv Actief streeft ernaar binnen alle leeftijdsgroepen een selectie te hebben van 2 teams. Als dat het geval is, zal de indeling op de volgende manier geschieden:

 • Selectiecriteria: 1een 2e jeugdteams: de indeling geschiedt op basis van de eerste 4 selectiecriteria
 • selectie criteria: overige jeugdteams: de indeling geschiedt o.b.v. alle 6 criteria

Het bepalen van de grootte van de selectie per leeftijdsgroep voor aankomend seizoen zal besloten worden door de TC, in samenspraak met de trainers/leiders.

Werkwijze keuze selectiespelers

 1. Als er teveel spelers zijn (of gekozen moet worden tussen spelers) om in een selectieteam te spelen kunnen er maximaal 2 selectietrainingen georganiseerd worden. De desbetreffende jeugdspelers krijgen dan de mogelijkheid om zich te laten zien aan een groep trainers.
 2. De LC verzamelt de desbetreffende informatie en maakt hier een overzicht van per leeftijdscategorie.
 3. Na alle gegevens te hebben verzameld en verschillende indelingsavonden te hebben gevoerd, maakt de TC de definitieve indeling van de spelers.
 4. De individuele spelers waarbij keuzes gemaakt zijn, die extra betrokken zijn bij de selectie zullen individueel een uitleg krijgen over het feit of ze wel/niet bij de selectie komen.

Wisselen tijdens de winterstop

Voor alle teams geldt dat de beste spelers ingedeeld worden in de eerste teams. In de winterstop kan er bij hoge uitzondering nog een wijziging binnen de selectieteams worden aangebracht.

Het invallen van spelers

-           Algemene regel invallen

Wordt een speler gevraagd mee te doen met een team hogerop dan speelt deze speler minimaal 50% van de speeltijd. 
Uitzondering. Bij de O17- en O19-junioren geldt bovenstaande regel niet. De O17- en O19-junioren zijn naast ontwikkeling ook gericht op het leren winnen van een wedstrijd. Het kan dus voorkomen dat je dan minder dan 50% van de speeltijd mee doet.

 • Regels voor de winterstop

Eerst invallen binnen de eigen leeftijdsgroep. 
Voorbeeld: De O15-1 vraagt een speler uit de O15-2 mee.

Uitzondering: als een speler toch jonger is dan beschreven in bovenstaande regel, dan alleen in overleg met de TC. De beslissing wordt genomen door de LC van de desbetreffende leegtijdsgroep.

 • Regels na de winterstop

Spelers kunnen zowel gevraagd worden om mee te spelen met een jongere leeftijdscategorie als met dezelfde leeftijdscategorie. 
Voorbeeld: De O15-1 vraagt een speler uit de O13-1 en/of O15-2. Altijd in overleg met de desbetreffende leeftijdscoördinator(en).

In overleg met de TC kunnen talentvolle spelers één keer in de week extra mee gaan trainen met een oudere leeftijdscategorie. Dit gaat alleen in overleg met speler, trainer, ouder en de TC
Voorbeeld een speler uit de O13-1 gaat mee trainen met de O15-1
.

Spelers uit het team plaatsen

Bij hoge uitzondering hebben trainers de mogelijkheid om een jeugdspeler uit het team te plaatsen. Het uit een team plaatsen of terugzetten van een speler naar een ander / lager team geschiedt (voor alle leeftijdscategorieën) alleen na goedkeuring van de TC, de desbetreffende leeftijdscoördinator en slechts na een goede onderbouwing en communicatie met alle betrokkenen d.w.z. spelers, ouder(s)/verzorger(s), trainer(s) en leider(s).

Criteria hiervoor zijn o.a.:

 • Speler is te vaak afwezig bij trainingen en/of wedstrijden
 • Speler misdraagt zich (niet conform de gedragsregels van Vv Actief)
 • Speler is door een langdurige blessure langere tijd afwezig
 • Als de speler het zelf aangeeft
 • Als het niveau te hoog blijkt

Invulling seizoen 2018 / 2019

Voor de O7-, O8- en O9-teams geldt:

 • De samenstelling van O7, O8, O9-1 gebeurt op basis van de eerste 4 selectiecriteria voor jeugdteams. Indien het mogelijk is dan wordt er een tweede team gerealiseerd (O7, O8, O9-2) o.b.v. de eerste 4 criteria. Bij de andere O8/O9-teams wordt ook rekening gehouden met criteria 5 en 6.

Voor de O10- en O11-teams geldt:

 • Alle teams worden samengesteld met hulp van de indelingscriteria jeugdteams. De samenstelling van O10, 11-1 gebeurt op basis van de eerste 4 indelingscriteria voor jeugdteams. Indien het mogelijk is dan wordt er een tweede team gerealiseerd (O10 en 11) o.b.v. de eerste 4 criteria. Bij de andere O10 en O11-teams wordt ook rekening gehouden met criteria 5 en 6.

Voor de O12-teams geldt:

 • Dit team wordt samengesteld met hulp van de indelingscriteria jeugdteams. De samenstelling van O12 team gebeurt op basis van de eerste 6 indelingscriteria (Gekozen voor een uitzondering omdat ingeschat is dat de spelers van dit team volgens de criteria ingedeeld zouden moeten worden als zijnde niet-selectie).

Voor de O13-, O15-, O17- en O19- teams geldt:

 • Alle teams worden samengesteld met hulp van de indelingscriteria jeugdteams. De samenstelling van O13/15/17/19-1 gebeurt op basis van de eerste indelingscriteria voor jeugdteams. Indien het mogelijk is dan wordt er een tweede team gerealiseerd (O13/15/17/19-2) o.b.v. de eerste 4 criteria. Bij de andere O13/15/17/19-teams wordt ook rekening gehouden met criteria 5 en 6.
 • Vanaf de O15 zal er ook rekening gehouden worden met de verdeling van de verschillende posities in het veld (criteria 7).
Lees meer...
Abonneren op deze RSS feed

Locatie

Sportpark VV Actief
Burg. J.G. Legroweg 30
9761 TC EELDE
Tel: 050 - 309 18 90