oktober 2019 - VV Actief | Eelde

Agenda en notulen voor ALV 7 oktober aanstaande

 • Gepubliceerd in Nieuws

Hierbij de agenda voor de ALV van 7 oktober aanstaande en de notulen van de ALV van 1 oktober 2018.

Inloop vanaf 19:30 uur. Start 20:00 uur.

Agenda Algemene Ledenvergadering VV Actief
7 oktober 2019

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Vaststellen agenda ALV 2019
 4. Vaststellen notulen ALV 2018
 5. Terugblik op het voetbaljaar 2018-2019
 6. Technische Zaken
 7. Commerciële Zaken
 8. Accommodatie
 9. Kantinezaken
 10. Financiële Zaken
  Financieel verslag 2018-2019
  Verslag kascommissie
  Benoeming kascommissie
  Begroting 2019-2020

 11. Stichting Beheer en Exploitatie Sportcomplex VV Actief
  Financiële Zaken
 1. Vrijwilligers
 2. Bepalen goede doelen met betrekking tot de Grote Clubactie
 3. Huldiging jubilaris
 4. Rondvraag
 5. Sluiting
Lees meer...

Locatie

Sportpark VV Actief
Burg. J.G. Legroweg 30
9761 TC EELDE
Tel: 050 - 309 18 90