Aanpassing regels kantinebezetting en eigen verbruik

De prachtige kantine van VV Actief De prachtige kantine van VV Actief

In de laatste bestuurvergadering is, naast een aantal andere zaken, besproken hoe wij als vereniging omgaan met de kantinebezetting op zaterdag en het eigen verbruik. Met eigen verbruik wordt het krijgen van eten en drinken op kosten van de vereniging bedoeld.

Dit heeft tot de volgende aangepaste regels geleid waar wij elkaar aan houden en elkaar kunnen aanspreken.

 

Kantinebezetting op zaterdag

 1. Er wordt op de zaterdag gedurende 3 blokken een kantinedienst gedraaid, namelijk van: 8.30-11.30, van 11.30-14.30 en van 14.30 tot 17.30. Tijdens deze blokken worden 3 kantinediensten, 4 mensen per kantinedienst, ingeroosterd.
 2. Het kantinedienstrooster wordt aan het begin van het seizoen voor de periode september-december bekend gemaakt en in januari voor de periode februari-mei.
 3. Alle ouders die geen leider, trainer, gastheer, gastvrouw of commissielid zijn, worden in principe per kind minimaal 1 keer per seizoen ingeroosterd. Wanneer blijkt dat dan te weinig ouders beschikbaar zijn, kan het voorkomen dat nogmaals een beroep op deze ouders wordt gedaan.
 4. Het kantinedienstrooster wordt op de website gepubliceerd en de kantinediensten worden ook vroegtijdig boven de wedstrijdprogramma’s vermeld. Ouders zijn er zelf verantwoordelijk voor om op de hoogte te zijn van het kantinerooster.
 5. Wanneer een kantinedienst is ingeroosterd en niet kan, dient men zelf voor vervanging te zorgen. Men kan ruilen met een andere kantinedienst. Telefoonnummers kan men eventueel krijgen bij de kantine coördinator.
 6. Indien een kantinedienst niet op komt dagen, ook indien men zich afmeldt en geen vervanging heeft geregeld, wordt een boete van € 50,-- in rekening gebracht. Dit wordt via een automatische incasso geïncasseerd. Tevens word je dan opnieuw ingedeeld voor een kantinedienst.
 7. Kom je bij een, opnieuw ingedeelde kantinedienst, weer niet opdagen, zullen we per direct overgaan  tot de schorsing van het kind voor wie je staat ingedeeld. De schorsing geldt totdat de kantinedienst is gedraaid.
 8. In uitzonderlijke incidentele gevallen kan de Jeugdcommissie besluiten een ouder toe te staan geen kantinedienst te draaien. Ook kan het voorkomen dat het plotseling niet mogelijk wordt om een kantinedienst te draaien. Dan besluit de Jeugdcommissie of er wel of niet een boete in rekening wordt gebracht. Echter het moet dan wel overduidelijk zijn dat het absoluut onmogelijk was de kantinedienst te draaien en vervanging te zoeken.
 9. De superkantinedienst zal aan de BVD doorgeven wie van de ouders niet zijn op komen dagen. De BVD zal dit rechtstreeks doorgeven aan de penningmeester, zodat hij de boete vanaf nu ook daadwerkelijk kan gaan innen, met een CC aan de kantinecommissie en aan de voorzitter van de Jeugdcommissie.

‘Eigen verbruik’ kantine

Scheidsrechters

 • scheidsrechters, zowel junioren als senioren, krijgen één bon per wedstrijd voor consumptie van de BVD;
 • koffie/thee in wedstrijdkamer gratis beschikbaar voor scheidsrechters, leiders/trainers, bestuursleden en commissieleden gedurende de gehele dag;
 • overige consumpties zijn voor eigen rekening.

Kantinedienst (ouders)

 • koffie en/of thee;
 • overige consumpties zijn voor eigen rekening.

Superkantinedienst / BVD

 • koffie en/of thee;
 • iets te eten indien gewenst (gehaktbal/broodje/mars);
 • overige consumpties zijn voor eigen rekening.

Leiders / trainers in functie

 • koffie en/of thee in de bestuurskamer;
 • overige consumpties zijn voor eigen rekening.

Overige vrijwilligers die niet in functie zijn op de betreffende wedstrijddag

 • alle consumpties zijn voor eigen rekening.
Laatst aangepast op 28 november 2013
Media & Communicatie

E-mailadres

Locatie

Sportpark VV Actief
Burg. J.G. Legroweg 30
9761 TC EELDE
Tel: 050 - 309 18 90