Werkgroepleden gezocht

Het komende half jaar wordt het beleidsplan geschreven. Hiervoor zijn wij op zoek naar (ouders van) leden en vrijwilligers willen bijdragen aan de toekomst van Actief.

Om richting te kunnen geven aan de toekomst van VV Actief is een beleidsplan noodzakelijk. In het beleidsplan zijn de belangrijkste uitgangspunten van de vereniging benoemd.

Dit zijn o.a. doelstellingen voor de komende jaren, sterke kanten en verbeterpunten van de vereniging, kansen en bedreigingen voor de toekomst, het neerzetten van een goede organisatiestructuur.

Per onderwerp wordt aangegeven wanneer we wat gaan doen, wie dat gaan doen en wie er verantwoordelijk voor is/zijn, etc. Het beleidsplan is een middel om de continuïteit van de vereniging te waarborgen.

De werkgroepleden gaan beschrijven wat nu in menig hoofd zit. Het beleidsplan van de vereniging is niet te vergelijken met die uit het bedrijfsleven. Voor sportverenigingen geldt dat het beleidsplan in begrijpelijke taal wordt opgesteld.

Hoe gaan we dit aanpakken

In opdracht van het bestuur wordt een werkgroep samengesteld, bestaande uit 6 tot 10 personen. De werkgroep krijgt het mandaat om het beleidsplan op te leveren.

Om een zo breed mogelijke afspiegeling te hebben vanuit de vereniging, maken mensen vanuit het kader (o.a. trainers) en leden (ook een jeugdlid is meer dan welkom), ouders van jeugdleden en maximaal 2 bestuursleden deel uit van de werkgroep.

Al deze mensen uit de werkgroep hebben contact met hun “achterban” en nemen die informatie weer mee naar de vergaderingen van de werkgroep.

Bijeenkomsten

De werkgroep komt 4 tot 6 keer bijeen met ondersteuning van SportDrenthe. Verder kan ook een Buurtsportcoach van de gemeente aanschuiven.

De bijeenkomsten vinden normaal gesproken 1 keer per 4 a 5 weken plaats en duren van 19.30 tot 21.30

De gemiddelde tijd die je er als werkgroeplid mee kwijt bent is ongeveer 15-30 minuten per week. De werkgroep kan er voor kiezen om tussentijds vaker bij elkaar te komen, zonder dat de adviseur van SportDrenthe daarbij aanwezig is.

Communicatie

Gedurende het traject communiceert de beleidsgroep haar vorderingen naar de leden toe (via de website of andere communicatiekanalen). De leden krijgen zo steeds de kans om te reageren.

Tenslotte

Na afloop ligt er een breed gedragen beleidsplan dat zal worden gepresenteerd op de ALV in oktober 2019. Het bestuur nodigt je daarom  van harte uit om je aan te melden voor deze werkgroep. Zo kan jij je stempel drukken op het beleid van de vereniging voor de komende jaren.

Interesse?

Stuur je aanmelding naar  of maak het kenbaar bij één van de bestuursleden.

Laatst aangepast op 14 januari 2019
Bestuur

E-mailadres

Locatie

Sportpark VV Actief
Burg. J.G. Legroweg 30
9761 TC EELDE
Tel: 050 - 309 18 90