Overschrijving andere club

  • Gepubliceerd in Nieuws

Jaarlijks krijgt VV Actief te maken met spelers die overschrijving aanvragen van en naar een andere vereniging. Indien je het lidmaatschap hebt opgezegd en voor komende seizoen overschrijving wilt aanvragen naar een andere vereniging, dan dient je een overschrijvingsformulier halen bij de nieuwe vereniging waar je lid gaat worden.

Lees meer...

Ab Odding overleden

  • Gepubliceerd in Nieuws

Het droeve bericht bereikte ons dat Ab Odding op maandag 4 mei is overleden. Voor heel veel leden van Actief, jong en oud, een moment om stil te staan bij de vele verdiensten die Odding bij onze vereniging heeft gehad. In ontelbare functies onderscheidde

Lees meer...

G Voetbal

G-voetbal is bedoeld voor mensen die vanwege een lichamelijke en/of verstandelijke beperking belemmerd zijn in hun bewegingsmogelijkheden. Zij kunnen daardoor niet of moeizaam hun plek vinden in het 'reguliere' voetbal.

Het enige verschil is, dat bepaalde aspecten worden aangepast wanneer dat nodig is. Het uitgangspunt is dat elke G-voetballer als individu wordt benaderd tegen de achtergrond van zijn of haar specifieke mogelijkheden en beperkingen.

Essentieel is eveneens dat de meeste G-voetballers niet alleen lid worden van een club om voetbal te spelen, maar ook omdat met elkaar voetballen gewoon gezellig is.

VV-Actief heeft een G-voetbalteam en wil heel graag competitie gaan spelen en hebben daarom nog voetballers nodig.

Competitie: maandelijks 1X uit en 1X thuis, minstens 14 wedstrijden per seizoen.

Wedstrijden: 7 tegen 7 op half veld, 2X 25 minuten, pupillendoel 2 bij 5 meter en na afloop strafschoppenserie.

Ben je tussen de 6 en 16 jaar (beperkte leeftijdsdispensatie mogelijk) en heb je zin in G-voetbal, dan kun je altijd een keer mee trainen of komen kijken, iedere vrijdag van 16.30 tot 17.30 bij VV Actief. De training begint weer vanaf 11 september.

Voor meer informatie: Ina Gorter 050-3095347 of Grea Snijder 06-11065425 .

Zie ook onderstaande flyer:

flyerG-voetbal.pdf

Lees meer...

Lid worden

Wil je ook lekker voetballen leren? Voor de leeftijdsgroep van 4 en 5 jaar is er de mini-pupillen. De cursus voor de mini's start een aantal keer per jaar. Vanaf 6 jaar kun je in competitieverband spelen.

Alle KNVB-leden vanaf de onder-13 (met uitzondering van de G-voetbaljeugd) hebben een digitale spelerspas. Met deze pas, voorzien van een pasfoto, kan je aantonen dat je lid bent van een voetbalvereniging en de KNVB.

AANMELDEN

Vul hieronder het digitale aanmeldformulier volledig digitaal in! Na het versturen van het formulier ontvang je een bevestingsmail!

Heb je voorheen bij een andere club gespeeld en is dit korter dan 3 jaar geleden, dan is er overschrijving van de KNVB nodig. Dit kan tegenwoordig digitaal via je vorige club.

Aanmelding lidmaatschap

Regulier: Alle jeugd en senioren die op zaterdag of zondag in competitieverband spelen.
30/35+: Senioren die doordeweeks in de 30 of 35+ competitieverband spelen.
Trainingslid: Lid dat mee traint maar geen wedstrijden speelt.
Mini's: Trainingen voor pupillen in de leeftijd van 4 tot 6 jaar.
Niet-spelend lid: Leden die niet meer actief de sport beoefenen kunnen verbonden blijven aan Actief.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Voorwaarden
• Iemand kan lid worden van de vereniging vanaf de leeftijd van 6 jaar.
• Meedoen aan de minicursus kan alleen vanaf 4 jaar tot de leeftijd van 6 jaar.
• De gegevens vermeld op dit formulier worden opgenomen in het ledenbestand van VV Actief en KNVB. De KNVB stelt naam, adres, woonplaats en telefoonnummer beschikbaar aan haar sponsoren en partners. Wanneer u niet mee wilt doen aan (reclame)acties van de KNVB, kunt u dit kenbaar maken via KNVB, Postbus 784, 3700 AT Zeist.
• VV Actief communiceert vooral met haar leden via de website en via email. Uw e-mailadres gebruiken wij om u op de hoogte te houden van benodigde informatie, nieuwsbrieven, etc. * Wanneer de aanmelding tevens een overschrijving is vanuit een andere vereniging dient ook het overschrijving-formulier te worden ingevuld.
• Alle KNVB-leden vanaf de JO13 (met uitzondering van de G-voetbaljeugd) hebben een digitale spelerspas. Ben je 11 jaar en ouder lever dan ook een pasfoto in bij het aanmelden. Deze wordt gebruikt voor de digitale spelerspas.
• Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk voor 1 juni bij de ledenadministratie.
• Het lidmaatschap van een verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. In de maanden juli en augustus wordt geen contributie geïnd.
• Conform art. 45 van Regl. Amateurvoetbal van de KNVB dienen leden van 16 jaar of ouder zich bij aanmelding te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs voorzien van pasfoto.
• Ouders/Verzorgers van jeugdleden en leden vanaf 16 jaar zijn conform artikel 21 van de huishoudelijk reglement minimaal 1 keer per seizoen (ongeveer 4 uur) beschikbaar voor het verrichten van vrijwilligerswerk voor VV Actief.
Voorwaarden nog niet geaccepteerd.

Heb je nog vragen, neem dan contact op met de Ledenadministratie.

Contributie in 2018-2019 per 01-12-2016

Senioren € 228,-
Dames 30+ (7x7) € 133,-
Heren 35+/45+ (7x7) € 133,-
Trainingslid senioren € 133,-
   
Jeugdleden (O7-O19) € 152,-
Trainingslid jeugd € 133,-
Mini-pupillen* € 25,-

* Bedrag is per periode: najaar en voorjaar. 

De bedragen zijn inclusief de KNVB-contributie (ca. € 12). Alle spelende leden betalen bovendien een bijdrage kledingfonds van € 20, m.u.v. trainingsleden en mini-pupillen.

Bovengenoemde jaarbedragen zijn vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 3 oktober 2016. In principe worden bovenstaande bedragen in 10 termijnen d.m.v. automatische incasso geïnd.

Overig

Donateurs: de Vrienden van VV Actief: € 50,-

Lees meer...
Abonneren op deze RSS feed

Locatie

Sportpark VV Actief
Burg. J.G. Legroweg 30
9761 TC EELDE
Tel: 050 - 309 18 90