Kantinebezetting op zaterdag

VV Actief is een vrijwilligersvereniging. Dat betekent dat vrijwel alle taken worden uitgevoerd door vrijwilligers. Om dat te kunnen waarborgen heeft VV Actief in het huishoudelijk reglement, artikel 21, opgenomen dat ieder lid (of vertegenwoordigers van jeugdleden) verplicht is minstens 1 keer per jaar vrijwilligerswerk te doen. 

Ook op het aanmeldingsmeldingsformulier tekenen ouders/verzorgers van jeugdleden onder de 16 jaar en leden vanaf 16 jaar ervoor dat zij minimaal 1 keer per seizoen (3 uur) (en per lid) beschikbaar moeten zijn voor het verrichten van diverse werkzaamheden. Dit betreft meestal het meedraaien in een kantinedienst op zaterdag.

Aan het begin van elk seizoen wordt het kantinerooster via de leiders naar de (ouders/verzorgers van) leden gestuurd en op de website geplaatst bij het wedstrijdprogramma. In de week voorafgaand aan de zaterdag krijgen de (ouders/verzorgers van) leden die voor die betreffende zaterdag staan ingeroosterd een herinneringsmail voor de kantinedienst. 

Tijdens de ALV van 14 juni 2010 is, ten aanzien van de kantinediensten op zaterdag, het volgende besloten:

  1. Er wordt op de zaterdag gedurende 3 blokken een kantinedienst gedraaid, namelijk van: 8.30-11.30, van 11.30-14.30 en van 14.30 tot 17.30. In elk blok worden 4 mensen ingeroosterd (dus 12 mensen per zaterdag).
  2. Het kantinedienstrooster wordt aan het begin van elk bekend gemaakt via mail en op de website. Leden en ouders/verzorgers van leden onder de 16 jaar zijn er zelf voor verantwoordelijk om na te gaan wanneer ze kantinedienst hebben.
  3. Alle ouders die geen leider, trainer, gastheer, gastvrouw of commissielid zijn, worden in principe per kind minimaal 1 keer per seizoen ingeroosterd. Als blijkt dat er dan te weinig ouders beschikbaar zijn, kan het voorkomen dat nogmaals een beroep op deze ouders wordt gedaan.
  4. Als je niet kunt op de dag en/of tijdstip waarop je staat ingeroosterd, moet je in eerste instantie zelf voor vervanging zorgen en/of ruilen met iemand anders. Mailadressen en telefoonnummers zijn op te vragen via de mail .
  5. Als je zonder geldige opgaaf van redenen niet aanwezig bent als je staat ingeroosterd, wordt een boete van € 50,-- in rekening gebracht. Dit wordt via een automatische incasso geïncasseerd. Tevens word je dan opnieuw ingedeeld voor een kantinedienst.
  6. Kom je bij een, opnieuw ingedeelde kantinedienst, weer niet opdagen, word je, als je 16 jaar of ouder bent, per direct geschorst totdat de kantinedienst is vervuld. Dit geldt ook voor een jeugdlid jonger dan 16 jaar waarvan de ouders/verzorgers niet komen bij herhaalde inroostering.
  7. In uitzonderlijke gevallen kan de jeugdcommissie besluiten een ouder toe te staan geen kantinedienst te draaien. Ook kan het voorkomen dat het plotseling niet mogelijk wordt om een kantinedienst te draaien. Dan besluit de jeugdcommissie of er wel of niet een boete in rekening wordt gebracht. Het moet dan wel overduidelijk zijn dat het absoluut onmogelijk was de kantinedienst te draaien en vervanging te zoeken.
  8. De superkantinedienst zal aan de gastheer of -vrouw doorgeven welke (ouders van) jeugdleden niet zijn geweest voor het vervullen van de kantinedienst. De gastheer of -vrouw geeft dit door aan de voorzitter van de jeugdcommissie en de kantinecoördinator.

 

 

Laatst aangepast op 23 september 2015
Kantinecommissie

E-mailadres

Locatie

Sportpark VV Actief
Burg. J.G. Legroweg 30
9761 TC EELDE
Tel: 050 - 309 18 90