Vervolgstappen trainingen

De afgelopen anderhalve week hebben we weer mogen trainen.

Namens het bestuur willen we graag alle trainers, leiders, corona toezichthouders en overige betrokkenen bedanken voor hun inzet om dit mogelijk te maken. Iedereen heeft zich ook echt goed gehouden aan de richtlijnen m.b.t. het corona protocol.

Hierdoor kunnen we het aantal trainingen met ingang van maandag 25 mei uitbreiden. De trainer is degene die bepaalt of het team wel of niet traint. Dit houdt in dat we alle teams de gelegenheid willen bieden om een extra training in te plannen.

Hetzij op het voor het team bekende tijdstip (mits dat lukt) of zelfs de mogelijkheid om op zaterdag of zondag een trainingsblok te reserveren voor een training.

Voor alle trainingstijden geldt het protocol en moet er een corona-toezichthouder aanwezig zijn. Het team regelt de toezichthouder. Alle protocollen en werkwijzen zijn in een eerder stadium gecommuniceerd aan trainers. Mochten er vragen zijn, dan kan je contact opnemen met Josefien Stenvers.

Ga niet op eigen initiatief een training plannen. We moeten dit gecoördineerd doen zoals is afgesproken met de gemeente.

Hier en daar kán het zijn, dat we bekende tijden iets moeten verschuiven, om de hoeveelheid aan mensen rond en op het veld zo veel mogelijk te beperken.

Een ieder die graag een extra trainingsuur wil inplannen, kan contact opnemen met Josefien Stenvers, 06-51225634.

Dit geldt voor zowel de junioren als senioren.

Nogmaals onze dank, namens het bestuur

Technische Commissie

E-mailadres

Locatie

Sportpark VV Actief
Burg. J.G. Legroweg 30
9761 TC EELDE
Tel: 050 - 309 18 90