Velden huren

Stichting Beheer en Exploitatie Sportcomplex V.V. Actief

Als u een wedstrijd of een training op één van de (kunstgras)velden van Actief wilt spelen, kunt u contact opnemen met :

Gerrie Biemolt
tel.: 06-55156351/050-3094919
email:

Veldhuurreglement van V.V. Actief

Als verhuurder willen wij u op de hoogte brengen van een aantal regels bij gebruik van de velden.

  1. U kunt de huur contant betalen of op rekening. In geval van dat laatste, graag de adresgegevens van de penningmeester doorgeven.
  2. U als huurder dient voor de betaling te zorgen. Met uw uitgenodigde tegenstander dient u zelf iets te regelen.
  3. Kleedkamers die door uw elftal gebruikt zijn, dienen schoon achtergelaten te worden.
  4. Het is niet toegestaan om met aluminium noppen het kunstgrasveld te betreden.
  5. Het is niet toegestaan om glaswerk mee te nemen naar het veld.
  6. Afval graag in de daarvoor bestemde vuilnisbakken gooien.
  7. Toeschouwers en publiek dienen achter de omheining te blijven.
  8. V.V. Actief mag ten allen tijde de afspraak annuleren als er sprake is van inhaal- of bekerwedstrijden, of als er niet gespeeld kan worden i.v.m. de weersomstandigheden.
  9. Bij wangedrag en/of vernielingen zal er per direct een eind aan de training of wedstrijd worden gemaakt.

Tarieven.

Voor de huur van onze gehele accommodatie voor toernooien of evenementen kunnen wij U een speciale aanbieding maken.

Gebruik van het hoofdveld, met gebruik van kleedkamers en verlichting

- wedstrijd zonder verlichting
- opslag verlichting
- training per uur

€ 125,00
€ 25,00
€ 62,50

Gebruik van het 2e kunstgrasveld (85 x 60 m1)

- wedstrijd zonder verlichting
- opslag verlichting
- training per uur
€ 80,00
€ 25,00
€ 40,00

Alle tarieven zijn inclusief 6 % btw.

Namens de St. Beheer en Exploitatie Sportcomplex V.V. Actief wensen wij u een fijne wedstrijd en/of training toe.

Versie : 28 januari 2017

Lees meer...

Gebruik velden

Richtlijnen gebruik kunstgrasveld:

Hieronder volgen de richtlijnen en regels voor het gebruik van het kunstgras:

• Toegang alleen voor spelers, leiders, trainers en scheidsrechters (in wedstrijdverband of tijdens de training)..
• Toeschouwers moeten achter de rode afrastering (hekjes) blijven.
• Geen open vuur en niet roken op en rondom het kunstgrasveld.
• Draag geen spikes of schoenen met lange (stalen) noppen en/of spikes.
• Verboden voor honden of andere dieren.
• Geen kauwgom, eten of drinken (water in bidons is toegestaan).
• Geen glas.
• Plaats geen zware of puntige voorwerpen op het kunstgrasmat.
• Maak uw schoenen schoon voordat u het veld betreedt.
• Houdt het terrein/verharding rondom het veld vrij van afval, dit geldt voor het hele terrein.
• Geen doelen verplaatsen. De kleine handbaldoelen mogen niet op het kunstgrasveld.• Sluit het hek van het veld na gebruik.
• VV Actief is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan wasmachine door de zwarte rubberkorrels. Schudt de kleding altijd goed uit voordat u het gaat wassen.
• In de winter kan het kunstgras bespeeld worden bij sneeuw en bij temperaturen boven –10 graden Celsius.
• Bij ijzel en bij opdooi na een periode met strenge vorst kan er niet worden gespeeld.
• Bij twijfelsituaties dan eerst de consul raadplegen.

Meer informatie:

Lees meer...
Abonneren op deze RSS feed

Locatie

Sportpark VV Actief
Burg. J.G. Legroweg 30
9761 TC EELDE
Tel: 050 - 309 18 90