Kledingcommissie

Kledingcommissie

E-mailadres:

Teamkleding ophalen

 • Gepubliceerd in Nieuws

Op woensdag 9 september staat voor elk team de kleding klaar. De tas met shirts, broekjes en sokken kan tussen 19:00 en 20:30 opgehaald worden bij VV Actief, locatie zolder.

Lees meer...

Kledingreglement jeugdafdeling

 • Gepubliceerd in Kleding

KLEDINGREGLEMENT VAN DE JEUGDAFDELING VAN VV ACTIEF

VV Actief heeft een kledingfonds. Dit houdt in dat ieder lid maandelijks een verplichte financiële bijdrage in het fonds stort om daarvan sportkleding (shirts, broeken en sokken) te kunnen kopen. Deze verplichte bijdrage wordt geïnd via de contributie. De kleding is eigendom van de vereniging en wordt aan de leden in bruikleen gegeven. De wedstrijdshirts worden voor aanvang van de competitie aan de leiders centraal uitgegeven. De wedstrijdbroeken en - sokken worden op zgn. kledingmiddagen of -avonden uitgereikt.

Het kledingfonds valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid jeugdzaken. De kledingcommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van de uitvoering. De coördinatoren en de leiders ondersteunen desgevraagd de commissie voor een goede praktische uitvoering.

Aangezien de sportkleding geen eigendom van een lid is, is het goed te weten welke regels gelden bij het gebruik van de sportkleding. Daartoe zijn de volgende regels vastgesteld:

 1. De kleding mag uitsluitend tijdens een voetbalwedstrijd van V.V. Actief worden gedragen. Elk jeugdlid heeft de plicht om zorgvuldig met de kleding om te gaan.
 2. Het is niet toegestaan de kleding anders te gebruiken dan waarvoor het bedoeld is, tenzij daarvoor door het bestuurslid jeugdzaken i.o.m. de kledingcommissie toestemming is gegeven.
 3. Zonder toestemming van he bestuur mogen, in verband met verplichtingen jegens de sponsors, op de kleding geen teksten en afbeeldingen worden aangebracht, zoals namen, emblemen en dergelijke.
 4. Na de wedstrijd dienen de shirts bij de leider te worden ingeleverd. Deze controleert vervolgens of alle shirts zijn ingeleverd en deponeert deze in de daarvoor bestemde kledingtas. Vervolgens wordt door de leider een speler of ouder/verzorger van het team aangewezen die voor het wassen van de kleding zal zorgen.
 5. In de kledingtas zit een brief met wasvoorschriften. Deze dienen strikt te worden opgevolgd. Indien door het niet in acht nemen van die wasvoorschriften schade aan de kleding ontstaat, kan degene die de kleding heeft gewassen of heeft laten wassen daarvoor door de vereniging aansprakelijk worden gesteld. Of iemand aansprakelijk wordt gesteld is ter beoordeling aan het bestuurslid jeugdzaken i.o.m. de kledingcommissie.
 6. Degene die de kleding heeft gewassen of heeft laten wassen, zorgt ervoor dat de kleding minimaal een half uur voor aanvang van de volgende wedstrijd voor het team beschikbaar is.
 7. Indien tijdens de wedstrijd schade aan de kleding is ontstaan, dient dit direct na afloop van de wedstrijd door de speler bij de leider te worden gemeld. Deze meldt dit, op de dag van de wedstrijd, bij het bestuurslid jeugdzaken, een lid van de kledingcommissie of het bestuurslid van dienst. Voor schade aan de kleding die tijdens de wedstrijd is ontstaan, zal een speler niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Dit is ter beoordeling aan de kledingcommissie.
 8. Bij vermissing van kledingstukken of geconstateerde schade aan de kleding anders dan hiervoor bedoeld, dient de speler of de leider dit zo snel mogelijk te melden bij het bestuurslid jeugdzaken, een lid van de kledingcommissie of het bestuurslid van dienst. Of iemand aansprakelijk wordt gesteld is ter beoordeling aan de kledingcommissie. Bij vermeende diefstal moet een proces-verbaal van aangifte van de politie worden overlegd.
 9. Aan het einde van het voetbalseizoen dient de leider er voor te zorgen dat de tas met alle wedstrijdshirts wordt ingeleverd bij de kledingcommissie.
 10. Wanneer aan het einde van het seizoen blijkt dat er spullen ontbreken wat niet is gemeld en/of er sprake is van niet gemelde schade, worden de op dat moment geldende nieuwprijzen voor de betreffende artikelen in rekening gebracht bij de betreffende speler, c.q. ouders/verzorgers.
 11. De broekjes zijn genummerd en samen met de sokken op naam geregistreerd. Deze nummering mag niet worden verwijderd. Als de nummering om wat voor reden ook is verdwenen moet dit gemeld worden bij de kledingcommissie en zal er een nieuw nummer worden toegekend.
 12. Gedurende het seizoen kunnen de broekjes en sokken worden geruild als het niet meer past. Dit kan via de kledingcommissie ().
 13. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuurslid jeugdzaken i.o.m. de kledingcommissie.

Vastgesteld door het bestuur, juli 2016

Lees meer...
Abonneren op deze RSS feed

Locatie

Sportpark VV Actief
Burg. J.G. Legroweg 30
9761 TC EELDE
Tel: 050 - 309 18 90